5th Corner heeft als hoofddoel de wensen van elke klant te overschrijden.

Waar vind je ons?

5th Corner bvba
Sint-Gisleinstraat 53, gelijkvloers
1000 Brussel

Ondernemingsnummer BE0506.747.004
Onze rekeningnummer: BE77 3631 4199 8542
Onze derdenrekening: BE75 3300 8607 7551
Toezichthoudende autoriteit: BIV Luxemburgstraat 16 – 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV